TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ LIÊN CẤP HÀ NỘI

  • Chủ đầu tư: LCMS Holdings Viet Nam
  • Địa điểm dự án: Vân Trì- Đông Anh- Hà Nội
  • Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Shimizu Việt Nam
  • Năm thực hiện: 2015

 

0983 042 886